Novus Group International AB

Novus Group International AB är ett publikt bolag och noterat på Aktietorget* i Stockholm.

Aktuella slutkurser (blå kurva) och volymer (röda staplar)

NOVU1095_aktuellaslutkurser

*Aktietorget har fokus på växande entreprenörsledda företag. Aktietorget har sedan den 1 november 2007 Finansinspektionens tillstånd som värdepappersrörelse för drift av handelsplattform. Aktietorget står därmed under inspektionens tillsyn.