Almedalsrapporten

29 maj, 2017

För andra året har vi på Novus tillsammans med Dagens Opinion och Retriever genomfört Almedalsrapporten med målet att skapa måtten som visar vilka som gjorde skillnad under Almedalsveckan och utifrån detta dra lärdomarna som leder till vi får ut mer av våra investeringar i Visby.
I årets rapport ser vi tecken på att Almedalsveckan blivit något mer känd hos allmänheten och vinner ökad acceptans även bland svenskarna som inte är på plats. Och egentligen.…

Om att veta var man ska hamra

12 mars, 2017

Häromdagen läste jag en gammal rolig berättelse som ni kanske har hört förut och känner till som the Boilermaker Story. Den påminde mig om värdet av kunskap, men även om den växande kompetensklyftan som vi ser inom många branscher, inte minst vår egen – marknadsundersökningsbranschen.
Historien berättar om en äldre ångpannetillverkare som anlitades för att reparera ett pannsystem för ett stort ångfartyg. Flera ingenjörer hade kämpat i veckor utan att lyckas lösa problemet medan företaget höll på att blöda pengar.…

Ökar mest och dubbelt så mycket, blir lätt svårt med procent

8 mars, 2017

Andelen snöiga dagar i mars ökade idag med 100 %!
Hörde i morse att antalet mord har fördubblats, blev påmind om återigen om ordets makt, hur svårt det är med procent och vikten av perspektiv.
Vi vet sedan tidigare att inkomsklyftorna ökar mest i procent Sverige, och fortsätter det i den takten är vi typ det mest splittrade landet.
Men det man inte vet är att våra inkomstklyftor ligger under EU genomsnittet och att tar man bort topp 1 % av de rikaste som tjänar pengar på kapital så ökar inte inkomstklyftorna i princip alls.…

Om för och motpartier, ett sätt att försöka förklara populismen

7 mars, 2017

De populistiska partiernas framgång är kraftig i hela västvärlden, Trumps seger i USA valet är ett exempel, men det finns en lång rad exempel.
Om vi tar och utgår från Sverige som exempel så hade vi en ganska märklig situation, finanskrisens effekter i Sverige avfärdades, men även om vi inte hade så många konkurser och den omfattning av problem som nästan alla andra europeiska länder hade, så var vi inte opåverkade. Den oro som finanskrisen skapade med varselvåg och svarta rubriker tillsammans med syrienkrigets första flyktingvåg gjorde att vi påverkades i hög grad,…

Hur snabbt kan sympatierna för ett parti öka (eller minska) utan några signifikanta förändringar från en månad till en annan?

7 mars, 2017

OBS: Artikeln förutsätter att man har ett obundet slumpmässigt urval, alla Novus undersökningar har det. Men de självrekryterade och andra mixade undersökningar saknar felmarginal, vilket innebär att det inte alls går att räkna på sannolikheter, och det är omöjligt att veta hur rätt eller fel en sådan undersökning är.
Man hör ganska ofta kritik kring att man inte kan uttalas sig om ett partis upp- eller nedgång om förändringen inte varit signifikant från månaden innan.…