Onsdag kl. 13.00 – 14.30: Kommunikationsrådgivarna – lögnsmeder eller sanningsgaranter?

Plats: Mellangatan 18

Att förstå opinioner och deras strömningar är grundläggande för vad som blir nyheter. Kommunikationsrådgivarna är experterna som tar fram fakta, tolkar och använder detta som underlag för kommunikation i ett särskilt intresse. Torbjörn Sjöström, vd på Novus medverkar.

Men förändras kommunikationsbranschens roll och betydelse i tider av faktaresistens, falska nyheter och filterbubblor? Många rådgivare upplever att deras insats alltmer får karaktären av att säkerställa att det som kommuniceras håller måttet, är sant och verifierbart. Blir branschen viktigare som en garant för seriositet och saklighet i debatt och opinionsbildning? Är det bara media som kan ha denna roll? Vilket ansvar har den som företräder ett intresse? Och hur påverkas medierna och deras inställning till kommunikatörerna?

Medverkande:
  • Sofia Olsson Olsén, Chefredaktör, Aftonbladet
  • Torbjörn Sjöström, vd & opinionsansvarig, Novus
  • Anna Helsén, Kommunikationskonsult, JKL
  • Björn Häger, Moderator, Journalist, tidigare ordförande i Publicistklubben