Arkiv 2018

Andrahandssympatier: Sverigedemokraterna är populära hos moderater

29 augusti, 2018

Novus har genomfört en undersökning om partiernas sympatikapital efter en modell från SOM-institutet. Undersökningen tar reda på vilka partier väljarna har som sitt bästa respektive näst bästa parti. Kombinationen av dessa två är intressant bland annat eftersom det kan ge en föraning om kommande...

Läs mer

Kristersson den partiledare med högst förtroende

15 augusti, 2018

Ulf Kristersson är kvar som den partiledare man har högst förtroende för, han är den enda partiledare som har ett positivt balansmått (positivt minus negativt förtroende). Om än ett mycket svagt sådant. Annie Lööf är kvar på en andraplats och Stefan Löfven på tredjeplats. Jonas...

Läs mer

Bästa parti i de viktigaste sakfrågorna

12 augusti, 2018

Novus mäter återkommande vilket politiskt parti som anses vara bäst i olika sakfrågor. Undersökningen visar bästa parti i de tio frågor som väljarna anser vara viktiga. Av de tio viktigaste politiska frågor anses Socialdemokraterna ha den bästa politiken i fem stycken frågor (sjukvård, skola/utbildning (delas...

Läs mer

Klimatfrågan allt viktigare i valrörelsen

10 augusti, 2018

Novus undersöker regelbundet vilka politiska frågor som väljarna anser är de viktigaste. Den senaste undersökningen  visar att sjukvårdsfrågan är fortsatt i topp som den viktigaste politiska frågan (61%) följt av invandring/integration (54%) och skola och utbildning (52%). Jämfört med undersökning i juni ser vi en...

Läs mer